Предприятия-Онэу Кафедра-Экономики
О Предприятии-Онэу Кафедры-Экономики: Кафедра економіки та організації промислового виробництва (ЕОПВ) була утворена шляхом виділення зі складу кафедри економіки галузей народного господарства і почала функціонувати з 1 вересня 1966 року. Першим завідувачем кафедри була к.е.н., доц. Охлоповська В.І. З 1 вересня 1977 року кафедрою завідував к.е.н., доц. Граждан В.Д., з 1 вересня 1981 року - к.е.н., доц. Шляхова Л.С. З 1 вересня 1984 року по 31 серпня 2008 року - к.е.н., доц., а потім д.е.н, проф. Осипов В.І. З 1 вересня 1988 року по 1 вересня 1990 року обов'язки завідувача кафедри виконувала к.е.н., доц. Дяченко Л.Е. (на період перебування В.І. Осипова на посаді старшого наукового співробітника для підготовки докторської дисертації). В 1998 році кафедра ЕОПВ була перейменована у кафедру економіки підприємства. З 1 вересня 2008 року кафедрою завідує д.е.н., Янковий О.Г. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності “Економіка підприємства”. Основними дисциплінами, по яким колектив кафедри здійснює викладання, є: “Економіка підприємства”, “Організація виробництва”, “Планування діяльності підприємства”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Стратегія підприємства”, “Внутрішній економічний механізм підприємства”, “ Основи підприємницької діяльності”, “Розробка бізнес-плану”, “Управління потенціалом підприємства”, “Стратегічне управління”, “Економічна діагностика”, “Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств”, тощо. Зміст усіх дисциплін постійно оновлюється у відповідності з сучасними досягненнями науки, в першу чергу – економічної науки. Кафедрою проводиться значна робота щодо підвищення якості навчання студентів, а саме обговорення результатів поточного та підсумкового контролю студентів, виконання графіку самостійної та індивідуальної роботи студентів. З метою підвищення рівня професійної підготовки фахівців кафедра впроваджує новітні технології навчання, такі як комплекс активних та тренінгових методів: ділові ігри, розігрування ролей, аналіз господарських ситуацій, проблемні лекції, проблемно орієнтовані дискусії, мозкові атаки, презентації, та ін. Кафедра має філію на ПАТ "Одескабель". За допомогою філії вирішуються наступні проблеми навчального процесу: практика студентів 4 та 5 курсів, виконання курсових та дипломних робіт на базі відповідних практичних даних, стажування викладачів кафедри. На кафедрі також постійно проводиться робота щодо поліпшення якісного складу професорського-викладацького складу На протязі останніх років кафедра веде активну роботу з іноземними студентами, організує сумісні науково-дослідницькі конференції, семінари, симпозіуми. Активно залучає студентів до публікацій у наукових збірниках. На кафедрі на протязі її існування ведеться підготовка аспірантів. При кафедрі успішно працює науковий студентський гурток. Кафедрою здіcнювалось тісне співробітництво з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та науково-дослідними підрозділами вищих навчальних закладів м. Одеси і Києва. Крім того, результати наукових досліджень використовуються у курсових і дипломних роботах студентів, у рекомендаціях наукових та науково-практичних конференцій та у докладних записках підприємствам та органам державного керування економікою України. З 2010 р. кафедра має коопераційну угоду з Флорентійським університетом (Італія). Професор А. Вівіані від економічного факультету Флорентійського університету і доцент О.О. Дегтярьова від кафедри ЕП ОНЕУ координують роботу з обміну студентами и молодими вченими, а також співробітництво в галузі спільних досліджень. Майже кожен рік група студентів ФЕУВ під керівництвом викладачів кафедри відвідує Флорентійський університет або Фонд Р. Дель Б’янко з того ж міста і бере участь у низці студентських заходів, які організовують партнери кафедри. Також кафедра працює з Університетом прикладних наук Міттвайди (Німмечина) у напрямку обміну студентами на паритетній основі при взаємному визнанні рез
Подписчиков : 805
Знание языков: Русский  Українська  English 
Дата рождения: 01.09.1966
Образование (высшее):
ОНЭУ (бывш. ОГЭУ, ОИНХ) Украина Одесса
Экономики и управления производством Экономики предприятия